رسانه ها
Medea
تله ویزیون
Television
سینما
Cinema
تیاتر
Theare
شناسنامه
Aboqat Me
میزبان
Home
پشتِ اَبر
Behind The Cloud
نوشته ها
Writings
نشان ها
Awards
پُوسترها
Posters
داوری
Jury
آموزش
Teaching
 

Teaching   آموزش

هرمزهدایت   Hormoz Hedayat

 

 

 

 

 

آموزشگر و کارگردان :  هرمزهدایت      Hormoz Hedayat : Teacher & Director

مدرسه عالی حساب داری           The Accountancy College   

                     دست آورد                              : The result                       

 

دست بالای دست  -  خانه روشنی  Dast balaye Dast - Khaneh Roushani    

و                                             &

 چشم دربرابر چشم  Chashm dar barabar e Chashm

 

 نوشته های غلامحسین ساعدی (گوهرمراد)

  written by : Gholamhoseyn Saedi (Ghohar Morad)

 

با بازی دانشجویان :

اسماعیل متین فر، داریوش فرزانه، ایرج طباطبایی، رامین یزدانی، سعید روحانی

جمشید هورفرو...

همراه :

غلامحسین بهرامی، مریم نایاک (دانشجویان هنرهای زیبا)

 

چشم در برابر چشم از سوی داوران جشنواره‌یِ سراسری دانشگاهی،

  در جایگاه یکم کارگردانی، بهترین اجرا و جایگاه دوم بازیگر زن برگزیده شد .

 

  Chashm dar barabar e Chashm    

Chosen by Jury of the Universities Festival  as the best performance, Directing

 & Second place for female acting

 

تالارهمایش مدرسه ی عالی حساب داری   1352 - 1350

Accountancy College 1971 1973

 

 

دبه درآوردن هایِ ایرونی!نمایشنامه‌یِ"چشمدربرابرچشم"

نوشته‌یِ: غلامحسینساعدی

(گوهرمراد)

با طراحی و کارگردانیِ: هرمزهدایت

درپیِ‌داستانی‌پُرتَنِش‌درمدرسه‌یِ‌عالیِ‌  حسابداریسال 1351 به‌نمایش‌درآمد. چگونگیِ رویدادِ آن در بخشِ‌نمایش آمده‌است، این‌کار همزمان با برپاییِ جشنواره‌یِ‌سراسریِ‌تاترِدانشگاه‌هایِ‌  کشوربه‌نمایش‌درآمدو پیش‌بینی‌نشده‌ دردلِ این‌جشنواره‌جایگرفت.        "چشم‌دربرابرچشم" همانگونه که همینپهلو در بازتابِ پیش‌نویسِ داوران آمده‌است، جایگاهِ نخست را در (اجرا) و کارگردانی و نیز جایگاهِ دویمِ بازیگرِ زن را از آنِ خودساخت. هرچند برگزار کننده (مدیریت کل آموزش وزارت فرهنگ و هنرِ) آنزمان که گویی خوابِ دریافت (جوایز) را برای مرکزِ نزدیک به خود دیده بود و گویی به‌این بهانه که نگارنده را در جایگاه کارگردان (حرفهای) بر شمرده بودند. هرچند آنزمان نگارنده، هنوز دانشجوی هنرها بود، از دادنِ(سکههای‌ِ‌‌طلا)به‌ما سرباززدند. و دیرتر که نگارنده با یکی از داورانِ جشنواره (رکنالدین خسروی) داستان را در میان گذاشتم. گفت که برگه‌یِ پیش‌نویسِ داوریِ‌شان را هنوز دارد و آنرا به من داد که بازتابِ آنرا در اینجا آوردهام .

 

 

جایگاه یکم کارگردانی، بهترین اجرا و

جایگاه دوم بازیگر زن

جشنواره ی سراسری دانشگاهی

 

the best performance, Directing

 the Universities Festival

 

 & Second place for female acting

 

 

 

هرمزهدایت :  آموزشگر و کارگردان

                        Hormoz Hedayat : Teacher & Director                        

            مدرسه ی عالی شمیران      Shemiran College             

  دست آورد                      The result

              هرکه به فکر خویشه            

                  Har ke be fekr e kheeshe               

          نویسنده : احمدنوربخش        

             Author : Ahmad Nourbakhsh            

 

 وقتی سیاه مست بیدار می شود

      Vaghti Siam mast bidar mishavad      

          نویسنده :  مهدی ساده        Author : Mahdi Sadeh           

 

          دلا له      Mach Maker         

        تورنتون وایلدر     Thornton Wilder             

         برگردان : منوچهر آتشی       

                    Translator : Manouchehr Atashi               

 

 نمایش بی آوا  [ مجسمه ]     [ Mime Show [Statue     

که همزمان زنده از شبکه ی سراسری تله ویزیون ملی ایران  پخش شد

با بازی دانشجویان مدرسه : 

آزاده پورمختار، مسعود کریمی، فاطمه نقوی،

 محمد صلحی، شهین نیک زاد،  محمدنیک اعتقاد    

و ...

تالار نمایش مدرسه ی عا لی شمیران 1355 - 1352

Shemiran College 1973 1976

 

 

 

 

 

Hormoz Hedayat

  هرمز هدایت 

work shop with the Chapter

  کار با کارگاه نمایش

Cardiff  1979 1980

  1358  1359 کاردیف

 

Hormoz Hedayat : Teacher

  هرمز هدایت :  آموزشگر

    Work Shop - TheatreShahr

  کارگاه آموزشی تاترشهر  

1980-1982

  1359 - 1361

 

 

Hormoz Hedayat : Teacher

  هرمز هدایت :  آموزشگر

Work Shop - Theatre House

  کارگاه آموزش -  خانه ی نمایش

1980-1982

  1359 - 1361 

 

 

Hormoz Hedayat : Teacher

  هرمز هدایت :  آموزشگر

Academy of Cinema

  آموزشگاه آزاد سینمایی

 1986-1987

  1365 - 1366

 

 
 

هرمزهدایت : آموزشگر و کارگردان    

  Hormoz Hedayat : Teacher & Director 

 

مدرسه ی هنر و ادبیات صدا و سیما  1373 - 1370

       TV School   1991-1994

دست آورد :                     : The result

چای خانه باغ پریان  

   Chikhaneh ye Bagh e Parian

 

برپایه ی نمایشنامه ی مهر تقلبی

برگردان داریوش آشوری  Daryush Ashuri

از نمایش درچین بهرام بیضایی   Baham Beyzaei

 

هرمز هدایت :  بازنویس ، سراینده ، آراینده و کارگردان

Hormoz Hedayat : Lyrist , Designer & Director

 

با بازی هنرجویان مدرسه

امیر حسین سلیمانی، حمید گلی، امیر حسین صدیق،

 وحید رزاقی، محمد روحی، محمد مسلمی، محمود تیموری،

امیر زنگی، کاظم شیخ حسنی، حمید رضا شکوهی

سعید جهان شاهی، علیرضا ترمان، محمد ابراهیم افشار،

،محمد رضا عطایی فر

رامین افضلی، مجید معین الدین، کامران ایرانی،

 و یاری حمید رضا اسلامی

 

آهنگساز : میترا بصیری

نوازنده ها: حسین سیادتی، الیکا هدایت

تالار مولوی   زمستان 72 و بهار 73 

Talar e Moulavi 1993-1994

 

 

 

 

 

     

Hormoz Hedayat : Teacher

  هرمز هدایت :  آموزشگر

Cinema Theatre College 1995-1996

  دا نشکده سینما تاتر1375 - 1374

with students of MA - Animation

  دانشجویان کارشناسی ارشد پویا نمایی

 

 

 Hormoz Hedayat : Teacher

  هرمز هدایت :  آموزشگر

Cinema Theatre College

  دا نشکده سینما تاتر

with students of BA - Drama

  آموزش دانشجویان کار شناسی  نمایش

 

 

 Hormoz Hedayat : Teacher

  هرمز هدایت :  آموزشگر

Tehran University - College of Fine Art

  دانشگاه تهران - دانشکده ی هنرهای زیبا

with students of BA - Drama

  دا نشجویان کار شناسی

 

Hormoz Hedayat : Teacher

  هرمز هدایت :  آموزشگر

Cinema Theatre College

  دا نشکده سینما تاتر

with students of MA - Drama

  دانشجویان کارشناسی ارشد

 

 

 

Hormoz Hedayat : Teacher

  هرمز هدایت :  آموزشگر

Soureh University

  دانشگاه سوره

with students of BA - Drama

  دا نشجویان کار شناسی

 

نشان ها

پُوسترها

نوشته ها

داوری

آموزش

رسانه ها

سینما

تله ویزیون

تیاتر

شناسنا مه

میزبان

Awards

Posters

Writings

Jury

Teaching

Media

Cinema

Television

Theatre

About me

Home

 

Covered by the Cloud

پُشتِ اَبر