رسانه ها1   Media1 

 

Hormoz Hedayat

هرمزهدایت

 

 

 

 

 

 

این‌جا و آن‌جا !

     ویژه‌ترین بازتاب‌هایِ رسانه‌ای کارنامه‌یِ نگارنده در برگ‌هایِ هر کار آمده است. بنابراین آن‌‌چه در این‌جا و برگ‌هایِ دیگرِ رسانه‌ها می‌بینید، گزارش‌ها، یادداشت‌ها، و گفت و گوهایی است که جدا و افزون بر آن‌ها است و تا کنون در پنج برگ جداگانه، در این گروه آورده شده‌اند. برایِ دستیابی به هر برگ می‌توانید بر رویِ شماره هایِ درپیوند که در آغاز و پایان برگ‌هایِ چندگانه‌یِ رسانه‌ها آمده‌است کلیک کنید:

 

 

     در این‌برگ، بازتابِ رسانه‌هایی را می‌بینید که جدا و افزون بر گزارشات، بررسی‌ها و گفت و گوهایِ درپیوند با سربرگ‌هایِ دیوانِ کارنامه‌یِ نگارنده آمده‌است و سال‌های (1337تا1375) را دربر می‌گیرد.‌ چگونگی زمان‌بندی دیگر برگ‌هایِ این‌گروه در پایینِ همین برگ آمده‌است.

 

 

سال های نخستین دبیرستان 1337 - 1338

با لباسِ پیش‌آهنگی

 

     کلاهی که بر سر دارم به چشم، کلاهِ پیش‌آهنگی می‌نماید و از شما چه پنهان، این‌چنین نیست. راستش را بخواهید از کلاه‌هایِ مادرم مانده از زمانِ (بی‌حجابیِ) رضاشاهی است. تنها نشان راستینِ آن از پیشاهنگی همانی‌ ‌است که بر پیشانی آن چسبانده‌ام.

 

     گزارشی که در پهلو می‌بینید در پیوند با نخستین باری است که نامِ نگارنده  در هفته‌نامه‌ای به‌چاپ می‌رسد، هرچند با لغزشی کوچک در نام: [بهروز] به جای [هرمز] که در آن سنین، مرا به‌هم ریخت و برایم لغزشی نابخشودنی از سوی آن رسانه می‌نمود.

      لغزشِ دیگران در نامیدن و خواندنِ نامِ ما خوش‌آیندِمان نیست. من‌که این‍گونه‌ام. به‌ویژه که شما نامی هم برایِ خود دست و پا کرده باشی. رویدادی که برایِ نگارنده کم رخ نداده است. آن‌هم به راه‌هایِ گوناگون. این‌جا و آن‌جا به ‌آن‌ها  پرداخته‌ام.

 

 

 

هرمزهدایت:  برگزیده ازسوی دانش آموزان در انجمن ادبی هنری

Hormoz Hedayat : Elected Member

Literary & Artistic Society

 

علی رضایی، هرمز هدایت، هوشنگ دولتیار، عنایت خسرو پناه، حسین علیخانی

سال‌هایِ میانی دبیرستان (1340- 1339)

خامی!

     درسال‌هایِ آغازینِ دبیرستان، انجمنِ ادبی و هنری با تلاش و سرپرستیِ دبیرِ ادبیاتِ مدرسه برپا شد و نگارنده از کسانی بود که پیوسته با (اجرای دکلمه) در آن خودی نشان میداد. تا این که کار به نخستین تجربه‌ی دموکراسی در مدرسه رسید و پیروِ انتخاباتی آزاد چند تن از ما از سویِ دانش آموزان برگزیده شدیم. گزارشِ  این رخداد از سویِ حسین علیخانی خبرنگارِ مدرسه که او هم از برگزیده شدگان بود، در یکی از هفته‌نامه‌هایِ آن روزگار به چاپ رسید .  

     دیرتر یکی دیگر از همشاگردی‌ها که شوربختانه نامش را به یاد نمی‌آورم و وی نیز خبرنگار بود. از من خواست تا اگر نوشته‌ای دارم به‌او بدهم تا در مجله ی جوانان به‌چاپ برساند. داستان کوتاهی را که پیش‌تر نوشته بودم، به او دادم و او هم چاپ‌اَش کرد. این رویداد برایِ من در آن‌روزگار بسیار ارزشمند بود. سال‌ها دیرتر و در زمانِ دانشجویی، خامیِ نابخشودنی کردم و آنرا به دوستم محمد ابراهیمیان دادم تا به‌گفته‌یِ او فیلنامه‌اَش کند. داستان آن را در بخش نوشنه‌ها آورده‌اَم. هر بار که خواستم آن‌را پس بگیرم، پاسخ داد که پیدایش نمی‌کند.  می‌بایستی (نسخه‌ای کپی‌شده) را به او می دادم .

 

 

 

نمایش تله‌ویزیونی!

     برگی از دِلِ رمانِ بزرگ "دُنِ آرام" نوشته‌ی "میخاییل شولوخوف"را برگرفتم و فیلم‌نامه‌یِ کوتاهی برای تلویزیون برآن نوشتم و برایِ کار آماده کردم که سرانجامی پیدا نکرد. چراکه در آن‌روزگار جدا از داستانِ ممیزی، کار برای دانشجو در جایگاهِ (حرفه‌ای) به‌سادگیِ این‌روزگار نبود. هرچند نگارنده همزمان بازیگرِ دستمزدبگیرِ اداره‌یِ تاتر بود و از دیگر سو کارگردانی و بازیِ نمایشِ روسپی بزرگوار با بازتاب پیروز و گسترده‌اَش، دگرگونی چشم‌گیری  در جایگاه هنری برایم فراهم کرده بود.

 

 

 

شنبه

25

آذرماه

1351

شماره

13977

دایره ی گچی قفقازی!

     نمایشنامه ای که در آغاز بنا بود نگارنده به همراه منوچهر حسین پور و خسرو پورحسینی بگونه ای گروهی کار کنیم. با منوچهر در دانشکده همشاگردی بودیم. خسرو رشته ی دیگری می خواند و در پیوند با برادرش پرویز پورحسینی که دیگر همکلاسی مان بود، به ما پیوسته بود و از همان آغاز ما را تنها گذاشت. منوچهر هم دوام نیاورد. خوب هر دو آنان چه پیش و چه پس از این داستان کارگردانی نکرده بودند و نکردند. علی ماند و حوض اش. نگارنده به همراه گروهی از دانشجویان هنر، کار را در کارگاه باله که در ساختمان فوق برنامه (تالار مولوی امروز) جای داشت، دنبال کردیم تا دریافتیم که با اجرایش سر مهر ندارند. نگارنده نیز که بازیگر اداره ی تاتر بود در پی داستانی پرفراز و نشیب ناچار به بازی در نمایش بازرس شد که گزارش آن در برگ این نمایش آمده است. همان گونه که در پهلو دیده می شود هر دوی این رویداد ها آگهی شده است. شنیدنی است  لیلی اوسطیان که بازیگر پیش برنده ی تمرینات ما برای دایره ی گچی قفقازی بود، بدیدن نمایش بازرس در تالار 25 شهریور(سنگلج) آمد و با دیدن من در نقش کوتاهی که آنجا داشتم و با پیشینه‌ای که از نگارنده داشت آن رویداد را تاب نیاورد و برای زمانی دراز بانگارنده قهر کرد.

 

 

 

 

دوشنبه 7 اسفند

1351 شماره 331

سال هفتم

 

     قاسم محمدی (آخوندی) از یارانِ دیرینه‌یِ ری است. ورزشکار و عکاسِ ورزشی. در روزهایِ آغازین کارَش خبرِ پهلویی را  در جوانانِ‌امروزِ آن‌زمان به‌چاپ رسانید. خواستم دراین‌جا از او یادکنم.

 

 

 

 

 

 

سال چهارم - شماره 204 - 26 اسفند 1353

 

 

راست به چپ:

شهلا میر بختیار، هرمز هدایت، رُقیه چهره آزاد، غلامحسین نقشینه

Left to Right:

Gholamhoseyn Naghshineh, Roghieh ChehrehAzad

Hormoz Hedayat, Shahla MirBakhtyar

 

 

راست به چپ:

شهلا میر بختیار، هرمز هدایت، رُقیه چهره آزاد، غلامحسین نقشینه

Left to Right:

Gholamhoseyn Naghshineh, Roghieh ChehrehAzad

Hormoz Hedayat, Shahla MirBakhtyar

 

 

 

 

اوایل دهه‌یِ 1350

     این گزارش از شمارِ بریده گاهنامه‌هایی است که سربرگِ آن از دست رفته است و تنها عنوانِ گزارش به‌همراهِ شمایلِ ایرج زهری از آن به‌جا مانده است. به‌هرروی در این‌جا از آذرِ گرامی برای گوشزد کردنِ به‌جایش که این پهلو بدان اشاره رفته ‌است، سپاس‌گزارم.

 

     چندی پیش هنرمندِ شایسته، آذر فخر که در گذشته های دور، همکاری داشتیم و زمانِ درازی بود از هم بی‌خبر بودیم، توانستیم از راه ابزارِ پیوندهای جهانِ نوین، دوری‌های ناخواسته‌یِ گذشته را بگونه‌ای بشکنیم و بده بستانی هرچند کوتاه پیدا کنیم. درهمین راستا آذرِ گرامی مهربانانه و هوشمندانه نگاهی به‌کارنامه و یادنامه‌یِ نگارنده در همین رسانه‌ی روبروی شما انداخت و پاره‌ای از پندارهای خود را در این‌پیرامون برایم فرستاد. از آن‌شمار گلایه کرده بود و گویی همین گزارش پهلویی را نشانه رفته بود. جایی که نامِ نگارنده به جایِ هرمز هدایت، خسرو هدایت چاپ شده است. می‌گویم (گویی)، چون یاد داشتِ آذر نازنین را گم کرده‌ام. کوشش می‌کنم به‌یاری او آنرا باز یابم و سرراست در این‌جا بیاورم. او می‌گوید که چنین کژکاری در خورِ نام نگارنده نبوده است. چرا که باور دارد نامی ناشناخته نبوده است تا با آن چنین کنند. برانگیختگی آذر گرامی را شاید خود به هنگام خواندن گزارش نداشتم. برای نمونه‌های بیشمار و همانندی که پیوسته بر ما روا داشته‌اند که این یکی در برابرشان براستی ناچیز می‌نماید. اگر بگویید این که چیزی نیست و می‌تواند یک (اشتباه کوچک چاپی) باشد. آن گاه باید گفت آری می تواند چنین باشد، هرچند ما نمونه‌های بیداد گرانه‌یِ همانند را بسیار دیده‌ایم که چنین نازک‌دل شده‌ایم.  به‌هرروی نامی که پشت سر کارنامه‌ای دارد، آسان به‌دست نمی‌آید تا سرسری به بازی‌اَش بگیرند و یا فراتر، نادیده‌اش  انگارند .

 

 

 

 

شماره 72 سال دوم

 

پنجشنبه 27 آبان ماه

 تا

پنجشنبه 4 آذر 2535

 

     ماندراگولایِ"ماکیاولی که در این‌جا گزارشِ آن آمده است، از آن دسته کارهایی است که به‌انجام نرسید. بماند که یکی از بازیگران، شتابزده گزارش‌ آن‌را به‌دست این‌رسانه(جوانان)رسانیده‌است. گزارش شاید به‌دنبالِ همین شتابزدگی، دو جا دُچارِ نارساییِ نوشتاری شده است. یکی آن‌جا که سرآغازِ گزارش آمده‌است:"هرمزهدایت(نگارنده)به‌رسم سال‌هایِ پیش‌ نمایشنامه‌ی‌ِ "ماندراگولا"نوشته‌یِ ماکیاولی را در تالارِ مدرسه‌ عالیِ شمیران بر صحنه می‌برد." در این‌جا این (تَوَهُم) پیش می‌آید که هر سال همین نمایش بر سکویِ تالارِ دانشکده می‌رفته‌است. لابد منظور چنین بوده که به‌روالِ همیشگی سالی یک نمایشنامه در این تالار به‌نمایش در می‌آمده است و آن‌سال (1353) نوبتِ ماندراگولا بوده، که این گزارش نیز چندان دقیق نبوده است.  دومین کاستی، هرچند که نمایش به‌سرانجام نرسید، جا انداختنِ نامِ " آزاده پورمختار" است که از پایه‌های همیشگی گروه بوده است.

نگارش تیرماه  93     2014 

 

 

 

     درپیشانیِ این برگ می‌بینید که بازتابِ رسانه‌ها ازسالِ 57 تا سالِ 80 پیش بینی شده‌ است. و در پهلو که بازتابِ سربرگِ نخستین گزارشِ این بخش است، سال 72 را نشان می‌دهد. پیدا است که بپرسید چرا جایِ سال‌های57 تا 72 تهی‌ است؟! پرسش بجا و نیکویی است و پاسخِ شنیدنی هم دارد که در چند بخش خواهد آمد.

     بازتابِ رخدادهای گوناگون و داستان‌هایِ درپِی، و از آن‌‌شمار دوبار رفت و برگشت به‌بیرون از کشور، پیش‌و‌پس از سالِ57 و همچنین پیامدهایِ پرتَنِش دگرگونی‌هایِ57، در بخش‌های دیگر، چون شناسنامه  و در جای‌جایِ این کارنامه آمده است. این‌ها از چرایی‌هایِ خالی بودنِ سال‌هایِ جا مانده را پاسخ می‌گوید. هم‌چنان کمی پایین‌تر در این‌باره باز هم یادداشت نوشته‌ام. *

سال دوم - شماره81 - شنبه 1 آبان 1372

 

     گفت‌و‌گویِ کوتاهی که این‌جا آمده و نارسا هم می‌نماید به‌گمانم پرسشی یگانه داشته‌ براِیِ همه‌یِ دوستانی که نامشان این پهلو آمده و شاید هم این‌چنین‌ نبوده‌ است. راستش به‌یاد نمی‌آورم. به‌هرروی آن زمان که این‌ها را گرد می‌آوردم سایتی درکار نبوده است وگرنه این نارسایی‌ها هم پیش نمی‌آمد.

  سال دوم - شماره هفدهم - آذر 1372   

 

     *بازتابِ رسانه‌ای سال‌هایِ دور از میهن(1356و1357) همین‌گونه (1358و1359) در بخش‌های کاردیف-تیاترِشرمن‌ و شناسنامه آمده است.

     * دهه‌ی 60 رسانه‌ها جایگاهِ بازتاب رویدادهای پرتنش و نبرد گروه های سیاسی از یک سو و پرهیز از بازتابِ روی‌دادهای هنری و فراتر ( به گفته‌ی آن‌روگار) پاک‌سازی و بازسازی نیروهای انسانی ارگان‌های دولتی به‌ویژه هنرمندان بود.  در این باره هم در بخشِ شناسنامه  به آن پرداخته ام.

     یکی از بلاهایِ جانکاهِ دهه‌ی 60 همانا جنگِ هشت‌ساله بود که ویرانی‌هایش در همه‌جا و بر همه‌چیز سایه‌ای شوم و تیره انداخته بود و همه‌یِ نمودهای زندگی را به واماندگی کشانده بود.

 

 

پنجشنبه 8 اردیبهشت 1373 - 28 آوریل 1994

سال نهم - شماره 2400

     گزارشِ بازیِ نگارنده درفیلمِ سینمایی روزِ شیطان، کارِ بهروز افخمی همین‌گونه که این‌جا و انگار که از سویِ نگارنده گفته شده‌است، هنوز هم این‌جا و آن‌جا درشمارِ کارهایم به‌ویژه درتارنماها دیده می‌شود. این فیلم ساخته و ‌نگارنده برایِ بازی در آن دعوت شده بود که به‌ دلایلی نقش پیشنهادی را نپذیرفتم. پیدانیست که چرا هنوز گزارشِ بودنِ نامِ نگارنده، در برخی رسانه‌ها به‌جا مانده است.

 

 

   دهه‌یِ 70 همراه بود با اندکی باز شدنِ بِستر کار برا‌یِ هنرمندان و بازتابِ گزارش پیرامون کار و فراتر، درباره‌یِ زندگی این‌گروه. دست‌کم نگارنده این‌گونه می‌پنداشت. چراکه کنارِ باز نبودنِ دستِ همه‌یِ هنرمندانِ راستین، نگارنده از گرفتاری‌هایِ فراگیرتری رنج می‌برد که در بخش‌هایِ شناسنامه و کارنامه به آن‌ها پرداخته است.

 

3

2

1

6

5

4

 

 

 

سال سوم - شماره 122

چهارشنبه 3 شهریور 1373

   به‌گذشته که بازمی‌گردم به‌یاد می‌آورم، فیلم‌نامه‌ها و چکیده داستان‌هایی را که نوشتم و به کانون هایی چون وزارت فرهنگ و ارشاد، فارابی، تله‌ویزین و از این شمار دادم. برخی از آن‌ها نیز به‌سفارش دست اندرکاری نوشته می‌شد. برای نمونه آن‌شب در قطار که گزارشی از آن‌را همین‌جا می‌بینید. این کارها بیشتر با دَرِ بسته روبرو می‌شد. مگر آن‌هایی که به‌سفارش خودشان نوشته می‌شد و برخی که پیمان‌نامه داشت، دستمزدی هم دریافت می‌کرد. چه‌سود که نمی‌گذاشتند نگارنده خود کارشان کند. یا کار نمی‌شد یا دیرتر با نامی دیگر و از جایی دیگر سردرمی‌آورد. یا برایِ کار به‌دست خودی ها سپرده میشد. بیشترشان به‌گونه‌ای(تلف)می‌شدند. داستان‌شان دربخش نوشته‌ها آمده‌است.

 

سال سوم

شماره 150

چهارشنبه 17

اسفند 1373

     بالاتر هم آورده‌اَم که برایِ بازی در فیلمِ روز شیطان گفت و گویی با من کرده بودند تا در بخشِ پاریسِ آن باشم. به‌گمانم برای کاری که برای تله‌یزیون می‌ساختم، نتوانستم در روزِشیطان باشم. گزارش آن را این‌جا می‌بینید که گویی خودِ نگارنده این گزارش را به آگاهی آنان رسانده، همان گونه که بالاترهم آمده است و پیش‌تر هم گفتم هنوز مرا درمیانِ بازیگرانِ فیلم دربرخی ازسایت‌های سینمایی نام می‌برند.  هرچند در این فیلم بازی نکرده‌اَم.

 

شماره 319

سه‌شنبه

20 تیرماه

1374

     آموزش و پرورشِ دانشجویان و هنرجویان در دانشکده‌ها و کانون‌هایِ هنری و به‌نمایش درآوردنِ کارهایِ نمایشی از دلِ این گارگاه‌ها از سویِ نگارنده کم نبوده‌اَند و در بخشِ آموزش بدان‌ها پرداخته‌اَم.

          انگیزه‌یِ دنبال کردنِ این کار به گونه‌یِ ناوابسته به‌ویژه در زمانی که همه‌یِ  کانون‌هایِ فرهنگی و هنری در چنبره‌یِ کارفرماییِ دولت (بیشتر از گذشته) جای داشتند درنگارنده بود و در این راستا همه‌یِ راه‌هایِ پیش رو و از آن‌شمار دریافتِ پروانه‌هایِ گوناگون برایِ این کار و فراهم کردن ابزارِ آن را پیمودم. بازتابِ این پیشینه در بخش2شناسنامه آمده‌است. چه‌سود که در همان آغاز و پیش از راه اندازی آن‌ها با گرفتاری‌هایِ دست و پاگیر آزار دهنده‌ای روبرو شدم که از دنبال کردنِ داستان پشیمان شدم چراکه دیدم کارِ فرهنگیِ آزاد و ناوابسته شدنی نیست.

 

 

سال چهارم - شماره شصت و هفت

بیستم اسفند ماه 1373

 

     مادرم به آیین‌هایِ دیرین پای‌بند بود و در انجام‌ِشان هنرمندانه و وفادارانه کار می‌کرد. از آن‌شمار آیین‌هایِ نوروزی بود که با خانه‌تکانی آغاز می‌کرد و با سبزه‌اندازی پیش می‌رفت و دیگر آیین ها را یکی یکی دنبال می کرد. شوربختانه رخساره‌ای از سفره‌هایِ هفت سینی که براستی دیدنی بود در دست ندارم که درپی بیاورم. دیرتر که ما(خواهر و برادران) یکی یکی جدا شدیم و برایِ خود کاشانه‌ای دست و پا کردیم او همچنان سبزه می‌انداخت و برایِ ما چهار تا هم جدا جدا درست می کرد و ارمغان می‌داد. یادش گرامی. جایِ پای او تا به امروز در خانه‌یِ ما ماندگار مانده‌است. پس از او خود جانشین‌اَش بودم و با بزرگ ‌شدنِ فرزندانم، آن‌ها یکی پس از دیگری با من همراه شدند و با بزرگ‌تر شدنشان جایِ مرا در این کار گرفتند. پایین بازتابِ گوشه‌ای از سفره‌ی هفت سینی که در یکی از این سال‌ها دخترم الکا چیده است را آورده ام.

 

 

 

سال پنجم

شماره صد و چهار

اول آبان‌ماه

1375

 

      سرانجام

     نگارنده را هم ابزارِ سرگرمی ساختند. آن هم زمانی که سال‌ها بود این‌گونه سرگرمی‌ها در خاموشی  و فراموشی و یا دست‌ِکم پرهیزکاری به‌سرمی‌برد. از آن‌جا که بخش زیادی از کارِ ما ساختنِ ابزار سرگرمی است، از این که خود ابزارِ سرگرمیِ دوستان شویم گلایه ای نداریم.

 

 

 

     با کلیک بر رویِ (رسانه‌ها1 Media1) آن دسته از روی‌دادها، نوشته‌ها و گفت وگوهایی  که افزون و جدا از بازتاب‌هایِ رسانه‌ای که دربخش‌هایِ گوناگونِ کارنامه‌یِ نگارنده آورده شده است، راه خواهید یافت و از 1337 تا آبان 1375 را دربر می‌گیرد.

رسانه‌ها1

Media1

 

     با کلیک بر رویِ (رسانه‌ها2 . Media2)  آن دسته از روی‌دادها، نوشته‌ها و گفت وگوهایی  که افزون و جدا از بازتاب‌هایِ رسانه‌ای که دربخش‌هایِ گوناگونِ کارنامه‌یِ نگارنده آورده شده است، راه خواهید یافت. و از مرداد 1376 تا بهمن 1380 را دربر می‌گیرد.

رسانه ها 2

Media 2

 

     با کلیک بر رویِ (رسانه ها3 . Media3) آن دسته از روی‌دادها، نوشته‌ها و گفت وگوهایی  که افزون و جدا از بازتاب‌هایِ رسانه‌ای که دربخش‌هایِ گوناگونِ کارنامه‌یِ نگارنده آورده شده است، راه خواهید یافت و از اسفند 1380 تا شهریور 1385 را دربر می‌گیرد.

Media 3

 

     با کلیک بر روی (رسانه‌ها4 . Media4) آن دسته از روی‌دادها، نوشته‌ها و گفت وگوهایی  که افزون و جدا از بازتاب‌هایِ رسانه‌ای که در بخش‌هایِ گوناگونِ کارنامه‌یِ نگارنده   آورده شده است، راه خواهید یافت. و  از آذر 1376 تا بهمن 1387 را در برمی‌گیرد. 

 

رسانه‌ها 4

Media 4

 

     با کلیک بر روی (رسانه‌ها5 . Media5) آن دسته از روی‌دادها، نوشته‌ها و گفت وگوهایی  که افزون و جدا از بازتاب‌هایِ رسانه‌ای که در بخش‌هایِ گوناگونِ کارنامه‌یِ نگارنده آورده شده است، راه خواهید یافت. و از اردیبهشت 92 به این سو را در برمی‌گیرد.

رسانه‌ها 5

Media 5

 

 

 

 

 

 

 

برشمار کارنا مه ی ( تله ویزیونی ) نگارنده.  با " کلیک" برنام ها  و یا نشان  کنارشان، به برگ درپیوند هرکدام خواهید رسید.

 

 

برپایی تله ویزیون !

     تلویزیون ثابت پاسال که گویی در اردیبهشت 1337 گشایش یافت، تنها شبکه‌ی برپا و آن‌هم دربخش آزاد بود. نمایش‌هایی که برای تله‌ویزیون و بیشتر هم، برگردان از نمایشنامه‌های فرنگی بود و به‌گمانم چهارشنبه های هرهفته پخش می‌شد. از شمارِ برنامه‌هایِ این شبکه بود. نمایش‌ها زنده بودند و یکسره از جلویِ دوربین و از رویِ آنتن به خانه‌ها می‌رفتند. من نوجوان بودم. گیرنده‌ها هنوز زیاد همگانی نشده بود. یکی از این نمایش‌ها را درخانه دوستی که آن‌زمان درشمار پول‌دارها بودند و شاید یکی را هم در قهوه‌خانه دیدم. نگارنده آمدن آغازین تلویزیوین را نیز به یاد می‌آورد. این دیگر باز می‌گردد به آغازِ نوجوانی‌اَم. مردم می‌گفتند بنا‌است که دیگر خواننده‌ها که در رادیو می‌خوانند هم‌زمان دیده‌شوند. تا این‌که سرانجام سر و کله‌اش پیدا شد. نخستین بار در ویترین یک فروشگاه لوازم خانگی و در بین پنکه و رادیو و از این شمار چشم ما به این صندوقچه‌ی جادویی گشوده شد. و چندی دیرتر در میدانِ شهر یک دوچرخه فروشی، پایه‌ای را به دیوار جلوی مغازه‌اَش کار گذاشت و یک دستگاه تله‌ویزیون را که به تازه عروسان می‌مانست، بر رویِ آن پایه گذاشت و روشن‌اَش می‌کرد تا مردم روبروی‌اَش بایستند و کِیف ببرند. هرچند بدتر زهرِشان می‌شد چون پیوسته دکان‌دار با آن ورمی‌رفت و رخساره‌ها و چشم اندازها هِی کَج  و هِی مَج می‌شدند و سپس چون نردبان له شده‌ای جلویِ دیدگان رژه می‌رفتند و یا یکباره می‌پریدند و جای‌ِشان را بَرفَک‌هایِ چشم آزار و آوایی گوش خراش می‌گرفت.

          آری در آغاز تنها تله‌ویزیونی که ثابت پاسال بانی‌اَش بود، یکه‌تازی  می‌کرد هرچند در میانه‌یِ دهه‌یِ 40، تله‌ویزیونِ آمریکایی‌ها هم از همان ساختمان ثابت پاسال برنامه پخش می‌کرد. تا زمانی که بنایِ سیزده اشکوبه‌یِ تله‌ویزیون دولتی بنا شد و مهرماهِ 1345 با نام تله‌ویزیونِ ملیِ ایران آغاز به کار کرد. چیزی نمانده بود که نگارند نیز به دنبال آزمونی که پیش از گشایش این شبکه برپا شد به این سازمان به پیوندد و چنین نشد و آغاز کارم در اداره ی تاتر پا گرفت. داستانش که شنیدنی هم هست، جداگانه به دنبال خواهد آمد.

هرمز هدایت .  امرداد ماه 1391

 با سپاس از مسعود نیک پورکه دریادآوری زمان ها نگارنده را یاری داد

 

 

 

این یا آن ؟!

     پیرامون زمانی که نگارنده در تکاپوی  پیوستن به کانون هنرهای نمایشی (اداره تاتر) بود، تلویزیون تازه برپا شده ی دولتی که "تلویزیون ملی ایران" خوانده می شد، یک آگهی برای برگزیدن نیروهای جوان در زمینه های نمایش و آواز در روزنامه ها به چاب رسانید و آزمونی هم برای آن برپا کرد که نگارنده نیز به این هماوردی شتافت. تا آنجا که به یاد می آورم داوری گروه هنرپیشگی را فرشید رمزی که گارگردان تلویزیونی بود و داوری خوانندگی را شادروان منوچهر سخایی خواننده سرشناش پاپ آن هنگام، نمایندگی می کردند. سرانجام چندتن را برای خوانندگی برگزیدند و نگارنده نیز تنها برگزیده ی هنرپیشگی شان بود. شاید نگارنده هماورد های توانمندی نداشت که تنها برگزیده ی آنان شد. پیدا است که باشنیدن این سرانجام، سرشار از شور و شادی شدم، هرچند داستان به همین سادگی نبود. چون آیین دیرینه سرزمین مان نشان داده است که بار کج بیشتر به منزل می رسد تا بار راست! نمونه هایش را در همین سایت، اینجا و آنجا آورده ام. برسراین داستان هم همین رفت. سرانجام آزمونی که آن زمان بگمانم سرنوشت ساز می نمود، گویی یک بازی بود. پیگیری ها بی پاسخ و پاسخ گویان ناپیدا گشتند! فرشید رمزی همان کارگردان تلویزیونی که داوری بازیگری را نمایندگی می کرد ناپیدا شده بود. تا این که یک بار به دنبال پیگیری به ساختمان تلویزیون می رفتم و در آستانه ی جام جم به "منوچهر سخایی" نماینده ی داوری بخش خوانندگی برخوردم. پیش رفتم. او مرا از همان آزمون شناخت و برخوردی دوستانه و مهربان داشت. خوش رو بود و دوست داشتنی. همراه یکی دو تن از دوستان یا همکاران اش به چاتانوگا، رستوران نام آشنا و نوبنیادی که آن هنگام سرآمد و مدرن می نمود و پاتوق هنرمندان هم بود می رفت. درکنار گفت و گو، مرا همراه خود تا آستانه ی چاتانوگا کشانید و پاسخ اش براستی امید بخش بود. مرا بی ریا برای پیوستن به گروهشان به چاتانوگا فرا خواند. سپاس و خدا نگهدار گفتم و از آنان جدا شدم. شاید همین برخورد او بود که مرا واداشت تا روزی که پرویزبهرام را در کنار ساختمان سیزده اشکوبه و نوبنیاد تلویزیون دیدم، از او برای گزیدن بین پیوستن به تلویزیون یا اداره ی تاتر، راهنمایی بخواهم. یادتان باشد که آن هنگام نگارنده دست بالا بیست و یک ساله بود و کسی را هم در این زمینه در جایگاه پشتیبان نداشت و همه ی این کسانی که نام می برم چه در اینجا، چه در بخش های دیگر برای نگارنده غول های دست نایافتنی و سرشناس بودند. هرچند رفت و آمد به این بناها آن هنگام به سادگی انجام می شد. بی ترس و لرزی. نام پرویز بهرام به گوینده ی نمایشی بر سرزبان ها بود. به ویژه دربرنامه های رادیویی و داستان های شب و از این دست. او درپاسخ به پرسش ام، مهربانانه دستی بر شانه ام نهاد و مرا به گفته ای با درون مایه ی درپیش رهنمون شد و دست دیگرش را که برشانه ام نبود بالا برد و به درازای ساختمان سیزده اشکوبه نشانه رفت و گفت: خوب اگرنگاهت به دنبال این دستگاه شگفت انگیز و بلند قامت است همین جا را به چسب و گرنه اداره ی تاتر جایگاه بزرگان نمایش است و چیز دیگری است. پیدا است همان گونه که پیشتر گفتم این درون مایه ی سخن او است که با زبان امروز نگارنده در برابر شما است. براستی هم این بنای سیزده اشکوبه هنوز هم سالاری خود را به رخ می کشد هرچند در روزگار "سازندگی" زگیلی بر تارکش افزودند که دل هنر شناسان راستین را به درد آورد. به هر روی در پایان با تابویی که پیرامون نمایش زنده ی برسکو در اندیشه داشتم به همان دویمی چسبیدم. داستانش هم در بخش در پیوند با آن آمده است.  اینک به گذشته که نگاه می کنم به آن می اندیشم که چنان چه دیگری را برمی گزیدم،  امروز سرنوشتی دیگر داشتم. خوب یا بدش را نمی گویم. بازتاب ارزش گزینه هایی را که بر سر راه ما پیش می آیند، یاد آور می شوم. شگفت انگیز این که در زمان کوچ پزوهشی و دانشجویی به اروپا و امریکا با این که خوی  ایستایی نداشتم و در درازای زمانی که در آنجا بسر بردم برای پیوستن به داشگاه ها و کانون های بنام و سر آمد در انگلستان و آمریکا پذیرش گرفتم . هرچند سر انجام به دنبال داستان های پر فراز و نشیب در دانشگاه کاردیف بریتانیا که نمایشی بود و ویژه و یکتا، ماندگار شدم. این که می گویم ویژه و یکتا، چرایی اش را در بخش شناسنامه آورده ام. به هر روی می توانستم در کنار و یا به دنبال دانشگاه کاردیف، از پذیرش های دیگری که آسان هم بدست نیامده بودند سود می بردم. از آن شمار BBC  انگلستان و  UCLA   امریکا و شماری دانشکده های پربار در زمینه های فیلم ، طرا حی و نمایش . به هر روی دگرگونی های سال 57 و شور آرمانی آن روزگار نیز در به هم ریختن برنامه هایم کار ساز بودند و بخش بزرگی از این داستان را ساختند که در بخش شناسنامه گسترده  تر بدان پرداخته ام. گمان مبرید که از افسوس خوردن و یا پشیمانی  سخن می گویم، چرا که زندگی روند خود را می گذراند. نگاه به گذشته گونه ای نشخوار است که میتواند سوخت پیش رو را کارگردانی کند. پیدا است که این یادواره ها می تواند برای نیروهای جوان سودمند تر از همسالان ما باشد.

هرمز هدایت شهریور91

 

 

دوست و همکلاسی!

     اگر بازتاب کارهایم در تله‌ویزیون در سه بخش بررسی شود، بخش نخست آن باز می گردد به دهه‌ی پنجاه تا سال 57، که با یک نشست دانشجویی با استادمان "مرتضی ممیز" آغاز شد و سپس بازتاب و گزارش هایِ درپیوند با نمایش "روسپی بزرگوار" در دانشگاه و در دنبال آن سه کار نمایش تله‌ویزیونی (تله‌تاتر)، که دوتای آن ها به‌کارگردانی دو تن از اساتیدِ دانشگاهیم "پرویز پروزش" و "پرویز ممنون" به‌نام‌های "عشاق و بقیهِ غریبه ها" و "لازارتی، ببرگراز دندان" بود و سومی هم "استعمال دخانیات ممنوع" که دوست و همکارم "خسرو شجاع زاده " آن را کارگردانی کرد. بازتاب همگی، در برگ هایِ درپیوند آمده است.

     بخش دویم کارهایی است که در شبکه های دو و یک تله‌ویزیون برای گروه های کودک و نوجوان در جایگاه نویسنده، کارگردان، بازیگر و صدا پیشه انجام داده ام.

     بخش سوم هم که دربرگیرنده‌ی تله تاتر ها و سریال های تله‌ویزیونی و تله‌فیلم است، با تله تاتر "راهزن" کار دوست و همکلاسی‌ام "مرضیه برومند آغاز می‌شود.

نگارش دی ماه 92     2013/12/31

 

 

 

هرمز هدایت :  دانشجو     Hormoz Hedayat : Student  

گفت گو با مرتضی ممیز [استاد]

 

           Q & A   With Morteza Momayez [Teacher]           

همراه  همشاگردی ها : 

سوسن تسلیمی، رضا بابک، مرضیه برو مند، پرویز پورحسینی، سوسن فرخ نیا،

بهروز بهنژاد. مریم مختار. بهرام شاه محمدلو.  شهناز صاحبی. منوچهرحسین پور،

علیرضا هدایی. مینا ناظرپور. غلامحسین بهرامی. نسرین جوادی.  محمود عطار،

محمود عزیزی،

(نه دکتر عزیزی که شما می شناسید)

و ...

تله ویزیون ملی ایران 1348     Iranian National TV 1869

 

نخستین بارجلوی دوربین

تله ویزیون

 

 

 

بزودی برگی جداگانه برای این بخش

 آماده می شود

 

 

هرمز هدایت :  گارگردان و بازیگر   Hormoz Hedayat : Director & Actor

        برنامه ی تله ویزیونی در باره ی نمایش  

      روسپی بزرگوار         

 

TV program about:

The respectful prostitute 

ژان پل سارتر Jean Paul Sartre

 همراه : 

سوسن تسلیمی. محسن نعمانفر. افشین قهرمانی.  رامین صدیقیان

غلام حسین بهرامی. محمد ساربان. عباس ستوده نیا  و...        

                  

تله ویزیون ملی ایران   1350     1971 Iranian National TV

سوسن تسلیمی Soosan Taslimi

 

  برای دیدن این برگ بر رویِ ایماژ بالا، یا نام برنامه در پهلو، کلیک کنید.

 

     To see This file, click on the image, or on the title of project.

 

هرمز هدایت :  بازیگر      Hormoz Hedayat : Actor

عشاق و بقیه غیبه ها     Lovers and other Strangers

 

 

نمایش تله ویزیونی   Teletheatre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رنه تیلور .  جوزف بولونیا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renee Taylor . Joseph Bologna

 

 

 

 

کارگردان: پرویز پرورش      Director: Parviz Parvaresh  

نمابندی :  فرانک دولت‌شاهی   

Television Director: Feranak Dolatshahi

همراه : 

رقیه چهره آزاد ، غلامحسین نقشینه ، شهلا میر بختیار

تله ویزیون ملی ایران   1353      Iranian National TV 1974

 

  شهلا میربختیار . هرمز هدایت . رقیه چهره آزاد

غلامحسین نقشینه

gholamHoseyn Naghshineh 

Roghieh ChehehAzad

Hormoz Hedayat . Shahla MirBakltyar

 

  برای دیدن این برگ بر رویِ ایماژ بالا، یا نام برنامه در پهلو، کلیک کنید.

 

     To see This file, click on the image, or on the title of Show.

 

 

هرمز هدایت :  بازیگر     Hormoz Hedayat : Actor

 

تله تیاتر     Teletheatre

 

نویسنده : علی نصیریان         Author : Ali Nasirian

کارگردان هنری : خسرو شجاع زاده      Director : Khosro Shojazadeh

نما بند ی :  مسعود فروتن     Television Director : Masoud Foroutan

همراه :

پری امیر حمزه  ،  محسن نعمان فر ، داود آریا

...و

تله ویزیون ملی ایران 1354   Iranian National TV 1975

 

علی نصیریان . Ali Nasirian

 

  برای دیدن این برگ بر رویِ ایماژ بالا، یا نام برنامه در پهلو، کلیک کنید.

 

     To see This file, click on the image, or on the title of Show.

 

هرمز هدایت :  بازیگر     Hormoz Hedayat : Actor

لازارتی ،  ببرگرازدندان

     Lazaretti , Over Deere Sabeltiger

 

 

 

تله تیاتر  Teletheatre

 

 

 

فریتز هوخ ولدر    Fritz Hoch Walder

کارگردان هنری : پرویز ممنون     Director : Parviz mamnoon

نمابندی: محمود محمد یوسف

                        Television Director : Mahmoud Mohama Yousef 

همراه :

غلامحسین نقشینه، محمد علی جعفری، منوچهر فرید

، هما روستا ، امین تارخ

و . . .

تله ویزیون ملی ایران  1355       Iranian National TV  1976

 

  برای دیدن این برگ بر رویِ ایماژ بالا، یا نام برنامه در پهلو، کلیک کنید.

 

     To see This file, click on the image, or on the title of Show.

 

 

 

هرمز هدایت : آراینده و کارگردان

Hormoz Hedayat : Designer & Director

شهر کارستان     Shahr e Karestan

پیاپی آهنگین  تله ویزیونی    Melodic Television series 

نویسنده : شکوه قاسم نیا      

Author & Lyrist , : Shakeout Ghasem Nia

نما بندی : شهریار بدیعی     Television Director : Shahryar Badiei

آهنگ ساز :  بیژن کامکار     Composer : Bijan Kamiah

 

بازی : مهوش برگی ، غلامحسین بهرامی ،  خسرو پیمان

آزاده پورمختار ، علی رضا هدایی ،  اصغر فریدی ماسوله

حسن پور شیرازی ،  رحیم دوستی ،  پیام بامداد

و . . .

گروه کودک و نو جوان شبکه دو  63 -  1362

Channel 2 1983-1984

 

 

  برای دیدن این برگ بر رویِ ایماژ بالا، یا نام برنامه در پهلو، کلیک کنید.

 

     To see This file, click on the image, or on the title of Show.

 

هرمز هدایت: نویسنده      Hormoz Hedayat: Screenwriter

 

یک کار خوب     Yek kar e Khoob

پی در پی تله ویزیونی     Television series

به‌سفارشِ گروهِ کودک و نوجوانِ شبکه یک

کار در تهران   63 - 1362

 

  برای دیدن این برگ بر رویِ ایماژ بالا، یا نام برنامه در پهلو، کلیک کنید.

     To see This file, click on the image, or on the title of Show.

 

 

 

هرمز هدایت :   نویسنده     Hormoz Hedayat : Screenwriter    

 

 Yek Kar e Khoob    یک کار خوب

پی در پی تله ویزیونی     Television series 

 

به‌سفارشِ گروهِ کودک و نوجوانِ شبکه یک

کار در شهرستان ها   64 - 1363

 

 

  برای دیدن این برگ بر رویِ ایماژ بالا، یا نام برنامه در پهلو، کلیک کنید.

     To see This file, click on the image, or on the title of Show.

 

هرمز هدایت :  بازیگر      Hormoz Hedayat : Actor

راویان اخبار را هزن     Ravian e Akhbar  -  Rahzan

پی در پی نمایش تله ویزیونی     Episodic Teletheatre series

 

کارگردان : مرضیه برومند     Director : Marzieh Boroumand

نما بندی : اسدا له ایمن     Television Director :  A  Asdollah Imen

همراه : علی عمرانی، مهدی علی احمدی، حسن داد شکر، لقمان نظیری

...و

شبکه یک 136

 

  برای دیدن این برگ بر رویِ ایماژ بالا، یا نام برنامه در پهلو، کلیک کنید.

 

     To see This file, click on the image, or on the title of Show.

 

 

Hormoz Hedayat: Actor      هرمز هدایت: بازیگر

 

کاردگر   KardGar

 

از مجموعه‌یِ نمایش تله ویزیونی     Episodic Tele theatre

In Sharh e Binahayat    این شرح بی نهایت 

 

کارگردان: اسماعیل خلج      Director : Esmaeil Khalaj 

نمابندی: بیژن سمسامی     Television DirectorBijan Samsami  

همراه:

پرویز پور حسینی، گوهر خیر اندیش، احمد آقالو

...و

شبکه دو  1366       Channel 2  1987

 

  برای دیدن این برگ بر رویِ ایماژ بالا، یا نام برنامه در پهلو، کلیک کنید.

 

     To see This file, click on the image, or on the title of Show.

 

 

Hormoz Hedayat : Actor      هرمز هدایت :   بازیگر

 

مفتری     Moftari

 

از مجموعه‌یِ نمایش تله ویزیونی     Episodic Tele theatre

راویان اخبار   Ravian e Akhbar

 

کارگردا ن : حمید لبخنده     Director : Hamid Labkhandeh

نمابندی : اسدا له ایمن     Television Director : asdollah Imen

همراه : احمد آقا لو، رویا افشار، حسن داد شکر

ا لیکا هدایت، کاوه سمندریان

... و

شبکه یک  1366     1987  Channel 1

 

 

  برای دیدن این برگ بر رویِ ایماژ بالا، یا نام برنامه در پهلو، کلیک کنید.

 

     To see This file, click on the image, or on the title of Show.

 

هرمز هدایت :  طراح، کارگردان و بازیگر

Hormoz Hedayat : Designer, Director & Actor

 

زیر گنبد کبود   Zir e Gonbad e Kabood

 

 

 

 

 

 

 

نویسندگان: مرضیه برومند، رضا بابک، ایرج طهماسب و ...

Screenwriters : Marzieh Boroumand, Reza Babak, Iraj Tahmasb & ...

نما بندی : گیتی جوادی     Television Director : Giti Javadi

بازی:

 آزاده پورمختار،  غلامحسین بهرامی،  عباس ظفری،  محسن شیخی

شهین نیک‌ذات،  ناصر ...       .  مهرداد ابروان 

گروه کودک و نوجوان شبکه یک  1368    Channel 1 1989

 

  برای دیدن این برگ بر رویِ ایماژ بالا، یا نام برنامه در پهلو، کلیک کنید.

 

     To see This file, click on the image, or on the title of Show.

 

هرمز هدایت :  بازیگر و کارگردان     Hormoz Hedayat : Actor & Director

 

زنگ بیداری     Zang e Bidari

چند گانه ی پیاپی تله ویزیونی    Television Variety Series

 

نویسندگان : جمشید سپاهی، علیرضا خمسه

Screenwriters : Jamshid Sepahi , Alireza Khamseh

 

نمابندی :  سیما ایلخان    Television Director : Sima ilkhan        

همراه :

آزاده پور مختار، کاوه هدایت 

مهین شهابی، هوشنگ بهشتی، حمید مهرآرا،  صدیق شریف

سوسن مقصودلو، حمید عبدالملکی، غلامحسین بهرامی، اصغر فریدی ما سوله

 

گروه کودک و نوجوان شبکه یک   67 - 66

Channel 1 1987 1988

 

  برای دیدن این برگ بر رویِ ایماژ بالا، یا نام برنامه در پهلو، کلیک کنید.

 

     To see This file, click on the image, or on the title of Show.

 

 

 

هرمز هدایت :  بازیگر      Hormoz Hedayat : Actor

 

مدا لی برای ویلی   A Medal for Willie

تله پلی   Tele Play

نویسنده: ویلیام برانچ   William Branch

برگردان و کارگردان :  جاوید مهتدی

 Translator & Director : javid Mohtadi

نمابندی :  شیرین جاهد     Television Director : Shirin Jahed

همراه :

تانیا جوهری، حمید مظفری، شهین نجف زاده، آتش تقی پور

مهری مهرنیا، سهراب سلیمی، قاسم زارع، علی رامز

کاظم هژیرآزاد، راضیه موسی وند، رضا مختاری، هوشنگ خلعت بری

محمد عمرانی، حمید مهرآرا، رضاگنجی، نیما نیک اخلاق

غلام رضا دیبا نیار، مزدک سلیمی

... و

شبکه دو 1370

 

 

 

  برای دیدن این برگ بر رویِ ایماژ بالا، یا نام برنامه در پهلو، کلیک کنید.

 

     To see This file, click on the image, or on the title of Show.

 

هرمز هدایت :  بازنویس،  سراینده، بازیگر و کارگردان

Hormoz Hedayat : Editor , Lyrist , Actor & Director

 

قصه های صندوق طلایی  

   Ghesse haye Sandoogh e Talaei 

 

پی در پی تله ویزیونی     [Television series [for children

بازی :

 آزاده پورمختار، غلامحسین بهرامی، نادر رجب پور، اصغر فریدی ماسوله

 

گروه کودک و نوجوان شبکه یک   1367    Channel 1  1988

 

  برای دیدن این برگ بر رویِ ایماژ بالا، یا نام برنامه در پهلو، کلیک کنید.

     To see This file, click on the image, or on the title of Show.

 

 

هرمز هدا یت :  با زیگر      Hormoz Hedayat : Actor

 

قافله‌یِ این عمر   Ghafele ye in Omr

پی در پی تله ویزیونی     Television series

 

نویسنده : خسرو حکیم رابط      Screenwriter : Khosro Hakim rabet

کارگردان :  مجید بهشتی     Director : Majid Beheshti

همراه : پرویز پورحسینی، بهزاد فراهانی،

و . . .

شبکه یک  1370     Channel 1 1991

 

 

  برای دیدن این برگ بر رویِ ایماژ بالا، یا نام برنامه در پهلو، کلیک کنید.

 

     To see This file, click on the image, or on the title of Show.

 

هرمز هدایت: بازنویس برای تله‌تاتر، کارگردان و بازیگر

Hormoz Hedayat: Editor [For Teleplay], Director & Actor 

 

پنچری     Blown Out

تله‌تیاتر     Teletheatre  

فردریک دورنمات    Friedrich Durrenmatt

برگردان :  حمید سمندریان     Translator : Hamid Samandarian

نمابندی: علی اصغر اوجانی     Television Director: Asghar Ojani

همراه:

اکبر زنجان پور، حمید طاعتی، عسگرقدس، سهراب سلیمی

هوشنگ قوانلو، نصراله رادش

شبکه دو  1371

 

  برای دیدن این برگ بر رویِ ایماژ بالا، یا نام برنامه در پهلو، کلیک کنید.

 

     To see This file, click on the image, or on the title of Show.

 

 

هرمز هدایت : کارگردان     Hormoz Hedayat : Director 

 

برگی از زندگی     Bargi az Zendegi

پی در پی  تله ویزیونی     Telefilm  Series

بازی :

 ثریا قا سمی، احمد آقالو، مریم سعادت، ناصر نجفی، آزاده پورمختار

شهین علیزاده، علی رامز، مریم معترف، همایون ایران پوی 

 افسانه ماهیان، مینو زاهدی، میترا اویسی

لیلی رشیدی، امیر حسین صدیق، طناز فتحی، محمد روحی

افسانه چهره آزاد، امیر حسین سلیمانی، گلبرگ ابوترابیان، حمید گلی

وفا حمزه پور، وحید رزاقی، امیر زنگی، محمد تیموری، محمد شکوهی خرم

الکا هدایت، علی طوسی، هیوا

و . . .

شبکه دو   1373        Channel 2 1994

 

 

  برای دیدن این برگ بر رویِ ایماژ بالا، یا نام برنامه در پهلو، کلیک کنید.

 

     To see This file, click on the image, or on the title of Show.

 

 

هرمز هدایت :  نویسنده ، سراینده و کارگردان

Hormoz Hedayat : Author , Lyrist & Director

 

شیرین ترازکلاغ پر     Shirin tar az Kalaghpar

پی در پی تله ویزیونی      [ Television series [for children

 

نمابندی : مریم مصفا     Television Director : Maryam Mosafa

بازی : اصغر فریدی ماسوله، امیر حسین سلیمانی، حمید گلی، محمد مسلمی

محمد روحی، ناصر آویژه، محمد اعلمی، حسین شفیعی

 و . . .

گروه کودک و نوجوان شبکه دو  1374     Channel 2 1995

 

 

  برای دیدن این برگ بر رویِ ایماژ بالا، یا نام برنامه در پهلو، کلیک کنید.

 

     To see This file, click on the image, or on the title of Show.

 

 

 

هرمز هدایت :  کارگردان     Hormoz Hedayat : Director

 

دوقلوها     Dogholoo ha

پی در پی تله ویزیونی        [Television series [for children

نویسنده : مجید را ستی    Screenwriter : Majid Rasti

بازی :

 شهرام لاسمی، مجیدقناد، اصغرفریدی ماسوله، غلامحسین بهرا می

علی رامز، میترا اویسی، علیرضا ناصحی، نسرین جمالی

محمد روحی، طناز فتحی، نسیم ادبی، بیتا فرنگی

محمد اعلمی 

... و

شبکه دو  1375     Channel 2 1996

 

 

  برای دیدن این برگ بر رویِ ایماژ بالا، یا نام برنامه در پهلو، کلیک کنید.

 

     To see This file, click on the image, or on the title of Show.

 

 
 

هرمز هدایت : بازیگر      Hormoz Hedayat : Actor

تله موش     The Mouse Trap

 

 

 

تله تیاتر     Teletheatre 

 

 

 

کارگردان :  حسن فتحی     Director : Hasan Fathi    

نمابندی : ساسان امیر پور     Television Director : Sasan Amirpoor

همراه : 

جمیله شیخی، حمید مظفری، رویانو نهالی، احمد آقالو

افسر اسدی، کاظم هژیر آزاد، اردلان  شجاع کاوه

... و

شبکه دو  1376      Channel 2 1997

 

 

 

  برای دیدن این برگ بر رویِ ایماژ بالا، یا نام برنامه در پهلو، کلیک کنید.

 

     To see This file, click on the image, or on the title of Show.

 

هرمز هدایت :  بازیگر      Hormoz Hedayat : Actor

 

گالری 9       Gallery 9   

 

 

پیاپی تله ویزیونی     Television series

 

 

 

نویسندگان : پیمان قاسم خانی ،  مصطفی خرقه پوش

Screenwriters : Payman Ghasemkhani , Mostafa Kherghehpoosh

کارگردان : غلام رضا رمصانی   Director : Gholamreza Ramezani

همراه :

  سعید آقاخانی، لیلی رشیدی، مجید آقاکریمی

حسن پورشیرازی، آتش تقی پور، محسن زهتاب

رضا فیاضی، ابراهیم آبادی، رضا خندان، رضا ایران منش

... و

پاییز و زمستان 1376

 

  برای دیدن این برگ بر رویِ ایماژ بالا، یا نام برنامه در پهلو، کلیک کنید.

 

     To see This file, click on the image, or on the title of Show.

 

هرمز هدایت :  بازیگر      Hormoz Hedayat : Actor

محاکمه     Mohakemeh

پیاپی تله ویزیونی     Television Series

 

نویسندگان :  حسن هدایت ، جمال امید

  Screenwriters : Hasan Hedayat , Jamal Omid

 

کارگردان : حسن هدایت

 Director : Hasan  Hedayat

همراه :

عزت ا له انتظامی، داریوش فرهنگ، مهناز افضلی، اسماعیل شنگله

هما روستا، علی رامز، بهمن دان، حمید لولایی

... و

شبکه یک 1376 - 1377    1999  Channel 1

 

  برای دیدن این برگ بر رویِ ایماژ بالا، یا نام برنامه در پهلو، کلیک کنید.

 

     To see This file, click on the image, or on the title of Show.

 

 

هرمز هدایت :  بازیگر      Hormoz Hedayat : Actor

 

کشتی اسپرانزا     Esperanza Ship

 

 

تله تیاتر     Teleplay

 

 

 

 

 

 

 

 

نویسنده :  فرد فون هورشلمان

 

 

 

کارگردان :  محمد رحمانیان     Director : Mohammad Rahmanian

نمابندی : ساسان امیر پور     Sasan Amirpoor

همراه :

ا حمد آقالو، مهتاب نصیرپور، سهراب سلیمی، فرهاد جم

حمید گودرزی، کیهان ملکی

... و

شبکه دو 1376  1997 Channel 2

 

 

  برای دیدن این برگ بر رویِ ایماژ بالا، یا نام برنامه در پهلو، کلیک کنید.

 

     To see This file, click on the image, or on the title of Show.

 

 

هرمز هدایت :  بازیگر      Hormoz Hedayat : Actor

 

شب چراغ     Shab Cheragh

پیاپی تله ویزیونی     Television series

 

کارگردانان : امیر قویدل،  مجید جوانمرد، جمال شورجه

Directors : Amir ghavidel, majid Javanmard, Jamal Shoorjeh

همراه :

حمید مظفری، احمد نجفی، مهرانه مهین ترابی، حمید سمندرپور،

یکتا ناصر، فرهاد شریفی

... و

شبکه یک 1380 - 1379    Channel 1  2000-2001

 

  برای دیدن این برگ بر رویِ ایماژ بالا، یا نام برنامه در پهلو، کلیک کنید.

 

     To see This file, click on the image, or on the title of Show.

 

هرمز هدایت :  بازیگر      Hormoz Hedayat : Actor

 

جستجو در شهر     Jostojoo dar Shahr

پیا پی  تله ویزیونی     Television series  

 

نویسنده :  فزهاد توحیدی     Screenwriter : Farhad Touhidi

کارگردان :  حسن هدایت     Director : Hasan Hedayat

همراه :

دانیال حکیمی، عبدالرضا اکبری، خسرو دستگیر

حامد بهداد ، نگار فروزنده

... و

شبکه پنج 1381     Channel 5 2002

 

  برای دیدن این برگ بر رویِ ایماژ بالا، یا نام برنامه در پهلو، کلیک کنید.

 

     To see This file, click on the image, or on the title of Show.

 

 

 

هرمز هدایت : بازیگر      Hormoz Hedayat : Actor

 

مهر و ماه     Mehr va Mah

پیاپی تله ویزیونی     Television series  

 

نویسنده و کارگردان : فیاض موسوی

     Screenwriter & Director : Fayaz Mousavi

همراه :

علی نصیریان، بهزاد خداویسی، مریم بوبانی

زهره حمیدی، اسماعیل سلطانیان، لیلا اوتادی

غزل صارمی

... و

شبکه یک 1382     Channel 1 2003

 

 

  برای دیدن این برگ بر رویِ ایماژ بالا، یا نام برنامه در پهلو، کلیک کنید.

 

     To see This file, click on the image, or on the title of Show.

 

هرمز هدایت :  بازیگر      Hormoz Hedayat : Actor

 

آهسته با گل سرخ     Ahesteh ba Gol e Sorkh

تله تیاتر     Teleplay 

 

نویسنده: اکبر رادی     Akbar Radi

کارگردان: میکاییل شهرستانی  Director: mikaeil Shahrestani

نمابندی   ساسان امیرپور   Television Director: Sasan Amirpoor

همراه : 

افسر اسدی،  ایوب آقاخانی،  نازگل نادریان

و . . .

شبکه  چهار 1383 - 1384     Channel 4 2004-2005

 

  برای دیدن این برگ بر رویِ ایماژ بالا، یا نام برنامه در پهلو، کلیک کنید.

 

     To see This file, click on the image, or on the title of Show.

 

هرمز هدایت :  بازیگر      Hormoz Hedayat : Actor

 

جاده ای به سوی کعبه    The Road to Mecca

تله تاتر    Teleplay

آتول فوگارد     Athol Fugard 

کارگردان :  تاج بخش فناییان     Tajbakhsh Fanaeia

آراینده :  خسرو خورشیدی   Designer :  Khosro Khorshidi

همراه :

ثریا قاسمی، شهره سلطانی

 

شبکه چهار 1384     Channel 4  2005

 

  برای دیدن این برگ بر رویِ ایماژ بالا، یا نام برنامه در پهلو، کلیک کنید.

 

     To see This file, click on the image, or on the title of Show.

 

هرمز هدایت :  بازیگر      Hormoz Hedayat : Actor

یک مشت پر عقاب     Yek Moist Par e Oghab

 

 

Television Series

 

      

                       

 

 سریال تله‌ویزیونی

نویسنده : فرهاد توحیدی      Screenwriter : Farhad Touhidi

کارگردان : اصغر هاشمی     Director : Asghar Hashemi

همراه :

رضا کیانیان، آهو خردمند، پرویز پورحسینی، فریبا کامران

حامد بهداد، خزر معصومی، احمد آقالو

 

شبکه یک 1386 - 1385    Channel 1  2006-2007

 

  برای دیدن این برگ بر رویِ ایماژ بالا، یا نام برنامه در پهلو، کلیک کنید.

 

     To see This file, click on the image, or on the title of Show.

 

 

هرمز هدایت :  بازیگر      Hormoz Hedayat : Actor

 

میوه ی ممنوعه     Miveh ye Mamnooeh  

پیاپی  تله ویزیونی     Television series

 

نویسندگان : علی رضا نادری ، علی رضا کاظمی پور

Screenwriters : Alireza Naderi , Alireza Kazemi Poor

کارگردان :  حسن فتحی     Director : Hasan Fathi

همراه :

علی نصیریان، گوهر خیر اندیش، هانیه توسلی، امیر جعفری

علی رضا خمسه، عمار تفتی، کاظم بلوچی، نیما رییسی

صدیقه کیان فر، طناز طباطبایی

... و

شبکه دو  1386    Channel 2 2007

 

  برای دیدن این برگ بر رویِ ایماژ بالا، یا نام برنامه در پهلو، کلیک کنید.

 

     To see This file, click on the image, or on the title of Show.

 

هرمز هدایت :  بازیگر      Hormoz Hedayat : Actor

 

وزن خشک     Vazn e khoshk

تله فیلم     Telefilm

 

نویسنده : سیروس تسلیمی     Screenwriter : Sirouss Tsslimi

کارگردان : مانلی شجاعی فرد     Director : Manely Shojaei Fard

همراه :

  آزیتا حاجیان، کیکاوس باکیده، بهار کاتوزی   و ...

 

شبکه یک 1387   Channel 1  2008 

 

  برای دیدن این برگ بر رویِ ایماژ بالا، یا نام برنامه در پهلو، کلیک کنید.

 

     To see This file, click on the image, or on the title of Show.

 

 

1

2

3

4

5

1