رسانه ها
Medea
تله ویزیون
Television
سینما
Cinema
تیاتر
Theare
شناسنامه
Aboqat Me
میزبان
Home
پشتِ اَبر
Behind The Cloud
نوشته ها
Writings
نشان ها
Awards
پُوسترها
Posters
داوری
Jury
  آموختن و آموزش
Learning & Teaching
 

 

رسانه هاMedia4  4

 

هرمزهدایت  Hormoz Hedayat

 

 

 

 

     در این برگ، آن‌دسته از رویدادها، نوشته‌ها و گفت‌وگوهایی را می‌بینید که افزون و جدا از پرونده‌یِ کاریِ نگارنده در رسانه‌ها بازتاب داشته است، و از آذرِ 1386 تا بهمنِ 1387 را دربر می‌گیرد.

 

 

 

 

 

 

     در زمان پخش سریالِ[میوه‌یِ ممنوعه] که خیلی هم گل کرده بود. یک نیمروز که پشت فرمان به‌خانه بازمی‌گشتم بر سرِ راهم دانش آموزانِ مدرسه‌یِ محلِ‌مان را دیدم که از مدرسه رها شده بودند و دو بَرِ خیابان را پرکرده بودند. باور کنید که آنی نگذشت که نگاهِ آن‌ها به سویم کشیده شد و یکباره آغاز به شادمانی و کف‌زدن و دست تکان دادن و ابراز احساسات کردند. خلاصه شوری برپا کردند. پیداست که نشاطِ مرا برانگیخت. هرچند همزمان به‌این اندیشیدم که چه کارنامه‌‌یِ پر فراز و نشیب و پُر و پِیمانی را پشتِ سر گذاشته‌ام که بازتابِ گوشه‌ای از آن‌را این‌جا و در این تارنما آمده است. ببینید که کارِ ما تا چه اندازه به زمانه و رخدادهایِ نه چندان بزرگ و گاه پیش‌بینی ناشدنی گره می‌خورد.

        

 

 

 

 

سه‌شنبه 26 شهریور 1387، سال پنجم، شماره 1293

SEP 16 - 2008   

     این گزارش بازمی‌گردد به‌زمانی که هنوز تلفنی پیرامون کارهایی که به‌ آن سرگرم بودیم پرسش‌هایی می‌کردند. ما هم پاسخی می‌دادیم. این که می‌گویم هنوز، برای این است که این پرسش‌های تلفنی دیگر کمتر شده و چرایی‌هایِ گوناگونی‌هم دارد. پیش ‌از هرچیز این‌که چند سالی‌است کم‌تر پیش می‌آید تا پیشنهادی را بپذیرم یا اگر هم به‌ بررسی و گفت و گو هم رسیده باشد، سرانجامی نداشته‌است. خود نیز انگیزه‌یِ لازم را به‌دلایلی که در جایی دیگر به‌آن خواهم پرداخت، کاری را برایِ آماده سازی فراهم نکرده‌ام. و دیگر پرسش‌هایی‌است که هرازگاه پیرامون رویدادهایِ هنری می‌شود که گاه بدان‌ها پاسخ می‌دهم و گاه کششی برایِ پاسخ‌دادن در خود نمی‌بینم که آن‌هم بستگی دارد به این‌که تا چه‌اندازه پرسش و پرسش‌گر  پاسخ گو را بر سرِ شوق آورد یا بهتراست تا بگویم به دردِ دل گویی وادارد.

     این پیش زمینه را آوردم تا به پرسشِ بنیادی برسم. دراین گزارش گفته‌ام که در روند نوشتنِ زندگی نامه‌ام برای چاپ هستم. این برنامه‌ای بود که به خیلی پیش از این  بازمی‌گردد و گذارده بودم برای زمانِ کم‌کاری. همین کار را هم کردم. هرچند با پیش آمدنِ روزگارِ رسانه‌هایِ فضایی، فرمان را چرخاندم و اینک کار را در این راستا پیش‌می‌برم. این‌گونه می‌توانم هم‌زمان بنویسم و ویرایش و آراسته‌اش سازم و هرازگاه بدان بیافزایم و  یکسره به تماشا گذارم. بی‌ناخواسته اربابی برایِ(رُخصَت) و بی‌نگرانی برایِ(فرصت). کار هم روان‌تر پیش می‌رود. باشد تا چنانچه بخت و زمان یاری کند به چاپ و همچنین فراهم سازی مولتی مِدیایی برایِ پخشِ گسترده و در شمارگانی که بتواند پوشش بیشتری داشته باشد گام بردارم.  درجایی دیگر به چگونگیِ روند این‌کار خواهم پرداخت.

     اینک دست مایه‌ای یافته‌ام که آمادگی در راستای ویرایش، پیرایش و افزودن و به‌روز کردن را برایَم فراهم کرده است.

 

تیرماه 91

 

 

 

 

هرمز هدایت  Hormoz Hedayat

تابستان 42 سفری به زادگاه

1963 Isfahan

 

 

 

 

 

 

2

1

4

3

 

 

     این گفت و گو را "رشید بهنام" که از دوستان دیرینه است و خود پیشینه‌یِ نمایشی و بیشتر روزنامه نگاری دارد با نگارنده بدین شیوه که پاسخ هایِ مرا یادداشت می‌کرد، انجام داده است. به‌هرروی در پاکنویس و شاید ویرایش آن نارسایی و جابجایی هایی پیش آمده که چون زیانی به کسی وارد نمی‌شود، از یاد آوری ریز آن‌ها درمی‌گذرم.

آذر 1387 - شماره‌یِ 29

2

1

4

3

6

5

 

ویژه‌نامه سومین جشنواره فیلم شهر - 27 دی 1387

 

دو هفته‌نامه فرهنگی اجتمایی/ شماره پیاپی 18

بهمن ماه 87/ دوره جدید شماره دو

 

 

     با کلیک بر رویِ (رسانه‌ها1 Media1) آن دسته از روی‌دادها، نوشته‌ها و گفت وگوهایی  که افزون و جدا از بازتاب‌هایِ رسانه‌ای که دربخش‌هایِ گوناگونِ کارنامه‌یِ نگارنده آورده شده است، راه خواهید یافت و از 1337 تا آبان 1375 را دربر می‌گیرد.

رسانه‌ها1

Media1

 

     با کلیک بر رویِ (رسانه‌ها2 . Media2)  آن دسته از روی‌دادها، نوشته‌ها و گفت وگوهایی  که افزون و جدا از بازتاب‌هایِ رسانه‌ای که دربخش‌هایِ گوناگونِ کارنامه‌یِ نگارنده آورده شده است، راه خواهید یافت. و از مرداد 1376 تا بهمن 1380 را دربر می‌گیرد.

رسانه ها 2

Media 2

 

     با کلیک بر رویِ (رسانه ها3 . Media3) آن دسته از روی‌دادها، نوشته‌ها و گفت وگوهایی  که افزون و جدا از بازتاب‌هایِ رسانه‌ای که دربخش‌هایِ گوناگونِ کارنامه‌یِ نگارنده آورده شده است، راه خواهید یافت و از اسفند 1380 تا شهریور 1385 را دربر می‌گیرد.

Media 3

 

     با کلیک بر روی (رسانه‌ها4 . Media4) آن دسته از روی‌دادها، نوشته‌ها و گفت وگوهایی  که افزون و جدا از بازتاب‌هایِ رسانه‌ای که در بخش‌هایِ گوناگونِ کارنامه‌یِ نگارنده   آورده شده است، راه خواهید یافت. و  از آذر 1376 تا بهمن 1387 را در برمی‌گیرد. 

 

رسانه‌ها 4

Media 4

 

     با کلیک بر روی (رسانه‌ها5 . Media5) آن دسته از روی‌دادها، نوشته‌ها و گفت وگوهایی  که افزون و جدا از بازتاب‌هایِ رسانه‌ای که در بخش‌هایِ گوناگونِ کارنامه‌یِ نگارنده آورده شده است، راه خواهید یافت. و از اردیبهشت 92 به این سو را در برمی‌گیرد.

رسانه‌ها 5

Media 5

 

 

1

2

3

4

5

4