تیاتر Theatre

 (ی یی ی) 

 Chips with Every Things

Arnold Wesker   Ә

 ی (ѐ ی)

Hormoz Hedayat (Director & Designer)

Ϙی 58      Roodaki Hall 79

Home

میزبان

About me

شناسنا مه

Theatre

تیاتر

Television

تله ویزیون

Cinema

سینما

Media

رسانه ها

Teaching

آموزش

Jury    

داوری

Writings

نوشته ها

Posters

پوسترها

Awards

نشان ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      (ی یی ی) Chips with Every Things ی 54 Әی ی ی Ԙ ی ی - Ԑ 1354 ی ی ی Ґیی ی ѐ сی ی ϐѐییی یی 1357 сی ی یی یی Әی ی Ϙی . یی .

 

 

 

یی ی !

     ی ی " یی" Ґ ی ی ی ی . ی ی ی ϐѐی ی ی 57 Ґ ی. ی Ԙ ی ʐ ی یی ی ی ϐѐی .

     ی ѐ ی یی ی ʐ یی ی یԝ ی ی . ی یی сی ی. ی ی ی ی ی ی. ی . ییی . ی . ی ی ی یی. ی ی Ґی . э یی یی یی ی ی ی ی یی . ی . ی . ی ی ѐ .

ی 91

 

 

 

 

!

     ی ی ی ǘی یی ی یی ی ی 57 ϡ ی ی. ی ی یی یی یی یی ی Ґی ی ی ی ی ی ی. э ی ʐ ی یی ی ی ی.  56 ی ǐ Shelton Agar یی Hastings یی Ӂ   ی ی یی ی ѐی یی ی ی ی ی ی ی ی ی с ی یʡ ی . ی Ԑ یݡ ییی ی ی ی ی ϡ ی . ʐ Ԑ ʐ ی ی. ی یی ی ی ی ی ی条یی u,c,l,a یی ی ǁی ʐ ی ѐی ی ی ی. Ԑ ی یی ی ی. ی ی ǁی . ی Ґ. ی ی ی ǁی یی ی ی ی Ґ یی یی ی ȁی. ی ی یی ی. ǐэ ی ی ی ѐ ی ی ی ی ѐی ی. ی ȁی ی ی ی. Νی ϐ . ی ǎی ј ی "یǘی Hyperactive"ی ی . ǐэ ی یی ی. ی ی ی ییی ی ی ی یی .

ی 91

 

 

 

 
 

 

 

یϐی!

     ی ی Ґ . یی ی ی یی یی ϐی   ی 坘ی .  ی ی یی Ӂی یی. ی (ی ) یی ی ی ی. یی ی ی ۡ ی ی ѡ ی ی ی ی ی э ی ی ی ی یی ی . ی ی یی ی ی сیی ی ی ی ی Ϙ ی ی ی ѐی ی. ی ی ی . یی یی ی ی ی . ی ϡ э یی یی . ی ی ی ی . ی ی یی!

ی 91 

 

 

 

 

     坐 ѐیϐ ی یϐی сی Ґ ی . ی ی ی Ґ ی: ی یی ی ϡ ی ( ی). ی ی یی ј ی ی () ی . ی (یی) . ی ی ی ی . ی ی یی ی ی Ґ (ی) . ی ی ی یی ϡ ییی ی ѐی ی Ԑی ی Ԑ . ی یی ی ی ی: . ی ی сی ی. э ی ی Ґ ی ی. ی ی ی ی ی Ґ ی یی . ی یی یی ی ی 坐 ی ی ی Șی یی ی ی ی. ی ی ی یی ی Ґ ϐѐی ی ی ی ی Ϙی ی ǁ ی ʝȐی ی () Әی ی . ی ییی. Ǎ ی "یȝیی эی" Әѡ ѐ ی 54 ی ی Әی ی ی Ԙ ی ی Ԑ ی یی ѐ сی ی ی ی یی ی ѡ ی یی ی Ϙی ی.     ی ی ی ی ی 91

ی ی یی (ی)

 

 

 

 

ی ی !

     ی ی ی ی ی Әی Ϙی ی ی . ی ی ی ǁ ی ی ی ی . э ی . ǐی ی یϡ ی ی ی ی ی ی ی ی Ґیی ی. ǐэ ی ی ی. یی ѐ ی ی یی ی Ȑی. э یی ی . ی ѐی ی ی یی ʝی ی ی یی ی . ی یی Ȑی ʐ . ی ی. ی ی ی ییϡ . ǐэ ی ی ݘ ی ی ѡ . ی ی ی Ґی . ی ی ی ی. ی ی ی Ґ ی . یی ѐ ی ی یی сیی ی ی ی . ی ی یی.

ی 91

 

 

 

 

ǐی !

     یی Әی ی Ϙی . ی   ی ی ی ԝی ی ی. ی یی. ی ʝǡ ی 坘 ی ی یی. یی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ǐی  . ѡ ی یی ی ʡ ی ύ ی ی یی ی ϡ . ی ی ی. یی ی . ی ی ی. ی ی Ԑی ی . ی ی ی ی. یԐی . ی : "یی یʡ ی ی" ی ی! ی ی . ی ϐی ی. ییی ی ی یی . э ی ی ی ی Әیی یی ѐ ی . ی ی ی . э ϡ  ی ی یی ی 坁 ی . ی. ʘی ی ی . یی یی ی ی ی. ѐ 32 Ґی ی ѐی .

ی ی 91

 

 

 

 (ی یی ی) 

 Chips with Every Things

Arnold Wesker   Ә

 

 

 

Ϙی 58      Roodaki Hall 79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mohsen NomanFar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یی ی  !

     ی یی ی "ی 58 Ϙی" ی یی Ґ ی ی ی یی ی یی ی ی ی.

 

 

 

 

یǎی ی "ی 58 Ϙی" ی ی ی ی 84

ی

ی

یی

ی

ی

Awards

Posters

Writings

Jury

Teaching

Media

Cinema

Television

Theatre

About me

Home