رسانه ها
Medea
تله ویزیون
Television
سینما
Cinema
تیاتر
Theare
شناسنامه
Aboqat Me
میزبان
Home
پشتِ اَبر
Behind The Cloud
نوشته ها
Writings
نشان ها
Awards
پسترها
Posters
داوری
Jury
آموزش
Teaching
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theatre  تیاتر

 

آن زمان فرا خواهد رسید

The Time Will Come

Romain Rolland

 

رومن رولان

هرمزهدایت (کارگردان)

Hormoz Hedayat (Director)

تیاتر شهر  1359 - 1360

Home

میزبان

About me

شناسنا مه

Theatre

تیاتر

Television

تله ویزیون

Cinema

سینما

Media

رسانه ها

Teaching

آموزش

Jury    

داوری

Writings

نوشته ها

Posters

پوسترها

Awards

نشان ها

 

 

 

Acting by:

 

بازی:

 مهری مهرنیا Mehri Mehrnia، دیانا Diana، تانیا جوهری Tania Johari،

پوپک شکیبایی Poopak Shaki، میترا ابری Mitra Abri، 

 الیزا جوهری Elhza Johari،

علی رضا مجلل Alireza Mojalal، همایون ایرانپوی Homayoon Iranpooy، ناصرنجفی Naser Najafi، خسرو پیمان Khosro Peyman،

 مجید مظفری Majid Mozafari، اکبر یادگاری Akbar Yadegari،

جهانگیر الماسی Jahangir Almasi، سعید اویسی Saeid Oveysi،

غلامحسین بهرامی Gholamhoseyn Bahvami، پیام پیمان Payam Peyman،

میرصلاح حسینی Mirsalah Hoseyni، فرشید زارعی فرد Farshid ZareiFard،

احمد نیک آذر Ahmad Nikazar، مهدی گیاهی Mahdi Giahi،

بهمن روزبهانی Bahman Roozbehani، فرامرز کیان Faramarz Kian،

 قدرت اله لطیفی Ghodratollah Latifi، شاپور شهیدی Shapoor Shahidi،

فریدون کوچکیان Fereydoon Koochekian، حسن توانا Hasan Tavana،

بهروز جهانگیری Behrooz Jahangiri، حسن اسدی Hasan Asadi،

سعید بینارَوِش Saeid Binaravesh، محمد اسدی Mohamad Asadi،

محسن الماسی Mohsen Almasi  اکبر احمدی Akbar Ahmadi،

و . . .

آن زمان فرا خواهد رسید

The Time Will Come

 

 

Romain Rolland

 

رومن رولان

 Director:

 Hormoz Hedayat

 

کارگردان :

هرمزهدایت

Stage Designer:

Khosro Khorshidi

 

آراینده:

خسرو خورشیدی

Costume Designer:

Taji KhoshNevisan

 

جامه آرا:

تاجی خوشنویسان

Poster , Leaflet:

Ebrahim Haghighi

 

پوستر ، بروشور:

ابراهیم حقیقی

 

تیاتر شهر  1359 - 1360

 

 

     روزگار تیره و تار و نداری کانون های فرهنگی بود و گرفتاری! هرچند ما همچنان سرمست از باده ی دگرگونی مردمی و خام، بر آنچه بر ما می گذشت و به‌گمان خویش "بر خرِ مراد سوار بودیم". به سادگی می‌شود نشانه‌یِ تنگدستی مان را در آنروزگار با برگ آغازین بروشور نمایش، که بازتاب‌اش همین پهلو آمده است دریافت. تازه ما خوش شانس بودیم. چرا که در آغاز کار با جدا شدن دوتن از بازیگران توانمند آن روزگار، مهدی فتحی و ولی اله شیراندامی از گروه، می‌بایستی کسی را جایگزین می‌کردیم. جهانگیر الماسیِ آنروزگار، که از شمار بازیگران کار بود، پادرمیانی کرد و علیرضا مجلل را برای جایگزینی پیشنهاد کرد و ما هم پذیرفتیم. مجلل آنزمان گویی جایگاهی هم در بین کارکنان تالار داشت که ما توانستیم از آن سود جوییم و از پشتیبانی فنی و مالی تالار در روند کار بهره مند گردیم. دیرتر فروش خوب نمایش نیز یاریمان کرد. آن هم در زمانی که همکاران ما در اداره تاتر با هیچ کار می کردند. هرچند این شانس، بی پیامد هم نبود، که پایین تر بدان خواهم پرداخت. 

نگارش آذرماه 92

 

 

     بالاترین فرماندهی تاتر شهر هنگامی که ما نمایش "آن زمان فرا خواهد رسید" را کار می‌کردیم، در دست منوچهر انوار بود. پس از او مهدی موسوی برادر نخست وزیر آن هنگام، سرکردگی درونی تالار را بر دوش داشت. راستش نام کوچک او را از امضای پای یادداشتی که به هنگام آماده سازی نمایش به‌من داد و بازتاب آن همین پهلو آمده است، گمانه زنی می‌کنم. علیرضا مجلل هم که پیش‌تر داستانش را گفتم گویی سرگردگی کارکنان فنی و هنری تالار را در دست داشت.

     همان‌گونه که پیش‌تر آورده ام، جایگاه مجلل در تالار، برای ما کاربرد دوگانه داشت. از یک‌سو کارها را برای گروه ما ساده می‌کرد. از دیگر سو از توانایی‌اَش در فرماندهی کارکنان تالار (نه سر راست)، در راستای خواسته های خویش سود می‌برد که این یکی چندان به سود کار نبود.

نگارش آذرماه 92

 

 

     روزهای آغازین کار با پیشبازی گرم روبرو شد. زنجیره‌ی خریداران پشت گیشه تا پشت تاتر شهر می‌رسید. هرچند از دیگر سو پیامد هایی هم بود که مرا ناخرسند می‌ساخت. از آن شمار رفته رفته بر برخی گرفتاری هایی که به یکدستی گروه آسیب می‌رساند افزوده می‌گشت. اگرچه بخشی هم به چگونگی کردارهای نابسامان آن روزگار باز می‌گردد. به‌ویژه که ماهم برای پرهیز از گرفتار شدن در پیله‌ی گروه ها، روزهای پایانی آماده سازی نمایش از وسواس های همیشگی در پذیرفتن برخی بازیگران نقش‌های کوتاه دوری جستیم تا دچار انگ‌های گروهی نشویم که این نیز توانست تا اندازه ای به‌ما آزار برساند.

نگارش آذرماه 92

 

 

 

 

 

 

     پیش‌تر آورده ام که در زمان تنگناهای فراوان، ما دست به‌کار برپایی این نمایش شدیم. یکی از بدترین‌هایش داستان کاغذ و چاپ و رسانه های کاغذی بود. پیامدش را آنگونه که گفتم در پایین بودن چگونگی آن، در باره‌ی پوستر و بروشور آورده‌ام. این تیره‌بختی در رسانه ها نیز دیده می‌شد. نه تنها در چگونگی چاپ و کاغذ و از این دست که در بخش هنری و فرهنگی نیز کمبود و فرسودگی پیدا بود. گویی همه چیز در بلواهای گروهی آنهم تنها از گونه‌ی سیاسی‌اش، رنگ می‌باخت. اینجا با گستاخی و راستی بازگو می‌کنم که ما خویش بد جوری گرفتارش بودیم.

     نمایش" آن زمان فرا خواهد رسید" در آن روزگار روی‌دادِ کوچکی نبود. نمی‌دانم کجا بودند آنانی که در بستر بررسی و پرداختن به اینگونه رویداد ها سری بین سر ها داشتند؟! شاید هم کاری در این زمینه شده باشد که به دست ما نرسیده باشد. همانگونه که گفتم، ما نیز بدجوری گرفتار آن تب و تاب ها شده بودیم. اگر آن زمان در نمی‌یافتیم، اینک درمی‌یابیم که کژ و شاید بیراهه می‌رفتیم و کوتاهی می‌کردیم. گفته اند که "گذشته ها گذشته‌ است" هرچند این را هم گفته اند که "گذشته چراغ راه آینده است" انگار یکی از چندچرایی که مرا به آماده‌سازی این دیوان "مجازی" که شاید بهتر این باشد تا "پروازی"‌اش بنامیم واداشت، همین رویکرد باشد.

نگارش آذرماه 92

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ناصر نجفی Naser Najafi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هر بار همین

بازی!

     این نمایش در شب های پایانی همزمان با اجرا و حضور تماشاگران، با  " واحد سیار تله‌ویزیون " با یاری "مسعود فروتن" در چند شب پی‌درپی ضبط شد و تدوین و آماده گردید تا پخش تله‌ویزیونی شود. زمان پخش آن نیز آگهی شد و همه را در انتظار گذارد و هرگز پخش نشد. به همین سادگی! یکی دوبار دیگر این کردار شگفت انگیز تکرار شد و هر بار همین بازی! 

 

 

 

     همانگونه که می‌بینید این پوستر بیست و چند سال پس از زمان نمایش در بولتن روزانه‌ی جشنوارره‌ی بیست و یکم به‌عنوان پوستر های برگزیده چاپ می شود. و فقر آزار دهنده‌ی چگونگی چاپ و کاغذ، آشکارا از دل بازتاب آن در اینجا بیرون میزند.

نگارش آذرماه 92

 

نشان ها

پوسترها

نوشته ها

داوری

آموزش

رسانه ها

سینما

تله ویزیون

تیاتر

شناسنا مه

میزبان

Awards

Posters

Writings

Jury

Teaching

Media

Cinema

Television

Theatre

About me

Home