تله ویزیون   Television

 

Blown Out

پنچری

فردریک دورنمات     Friedrich Durrenmatt

برگردان : حمید سمندریان  translated  BY: Hamid Samandarian

هرمزهدایت (بازنویس برای تله ویزیون، کارگردان و بازیگر)

Hormoz Hedayat (Rewriter To Tele Play, Director, & Actor)

شبکه دو71       Channel2  1992

Home

میزبان

About me

شناسنا مه

Theatre

تیاتر

Television

تله ویزیون

Cinema

سینما

Media

رسانه ها

Teaching

آموزش

Jury    

داوری

Writings

نوشته ها

Posters

پوسترها

Awards

نشان ها

 

 

 

 

 

 

راست به چپ:

 سهراب سلیمی، هرمز هدایت، اکبر زنجان‌پور

Left to Right:

 Akbar ZanjanPoor, Hormoz Hedayat, Sohrab Salimi

 

 

راست به چپ:

 سهراب سلیمی، هرمز هدایت، اکبر زنجان‌پور

Left to Right:

 Akbar ZanjanPoor, Hormoz Hedayat, Sohrab Salimi

 

 

 

همراه: گروه پشت صحنه

With the back stage group

 

 

 

راست به چپ:

 عسگر قدس، اکبر زنجان‌پور، هرمز هدایت،

 سهراب سلیمی، حمید طاعتی

Left to Right:

Hamid Taati, Sohrab Salimi, Hormoz Hedayat

Akbar ZanjanPoor, Asgar Ghods

 

 

 

همراه:

اکبر زنجان پور  Akbar ZanjanPoor    حمید طاعتی  Hamid Taati

سهراب سلیمی  Sohrab Salimi   عسگر قدس  Asgar Ghods

هوشنگ قوانلو  Hooshang   نصراله رادش  Nasrolah Radesh

Blown Out

پنچری

فردریک دورنمات     Friedrich Durrenmatt

برگردان : حمید سمندریان  translated  BY: Hamid Samandarian

 

هرمزهدایت (بازنویس برای تله ویزیون، کارگردان و بازیگر)

Hormoz Hedayat (Rewriter To Tele Play, Director, & Actor)

شبکه دو71       Channel2  1992

 

 

 

 

 

 

 

 

راست به چپ: نصراله رادش، هوشنگ قوانلو

Left to Right: Hooshang ghovanloo, Nasrollah Radesh

 

     نمایش "پنچری" از سوی آقای سلیمی که آنزمان اگر درست بگویم مدیر "فیلم و سریالِ" شبکه دو بود، برای کارگردانی به نگارنده پیشنهاد شد. ایشان دیرتر رییس مرکز هنرهای نمایشی هم شد. انسان شریف و دوست داشنی می‌نمود. این داوری من در باره‌ی او به‌همان روزگار خوب شبکه دو بازمی‌گردد. زمانیکه انگار خوبان را در آنجا دستچین کرده بودند. این‌را پیشتر و در برگ های دیگر در باره‌ی آنروزگار شبکه‌دو گفته‌ام. تا یادم نرفته بگویم که یکبار همین آقای سلیمی در فرصت کوتاهی که در آسانسور ساختمان همراه شدیم، در میان گفتگوی کوتاهمان مرا به شوخی انگلیسی هم خواند. چرا؟ از او نپرسیدم! این را هم بگویم که تا زمانی چند"حسن فتحی"به‌من می‌‌گفت که او از آن‌ها خواسته تا مرا برای کار دعوت کنند. به‌هرروی از همان زمان تا به امروز هرگز نتوانستم کاری را برای کارگردانی یا نوشتن جدا از پیشنهادهای آنان به‌تصویب برسانم.

نگارش بهمن 92     2/2/2014

 

     آنچه آنها در اختیار نگارنده گذاشتند برگردان استاد "حمیدسمندریان" از نمایشنامه‌ی رادیویی "پنچری" بود. یک ماه زمان گرفتم تا آن را برای یک نمایش تله‌ویزیونی در سه بخش بازنویسی کنم. پس از آن تمرینات آغاز شد و همزمان همه‌ی گروه از مدیر گرفته تا تهیه کننده و "کارگردان تله‌ویزیونی" براستی همکاری پیگیرداشتند. حتی تا آنجا پیش رفتند که مجبور شدند دروازه‌ی بتونی استودیو را بتراشند وما بتوانیم یک اتوموبیل بنز کورسی که تهیه‌ی آن نیز بی درد سر نبود را به‌درون استودیو بکشیم. بدیهی است که پس از پایان کار دروازه‌ی استودیو به‌مانند پیش بازسازی شد. یک دوربین پورتابل چهارم هم افزون بر سه تا دوربین دَکَل آنزمان استودیو در اختیارمان گذاشتند تا بتوانیم در هر کجا و به‌ویژه برای تصویرهای از بالا بهره ببریم. در باره‌ی تصویر برداری کار هم جداگانه و گسترده (به‌طورکلی و ویژه‌ی این مقوله) در جایی دیگر خواهم گفت.

نگارش بهمن ماه 92     2/2/2014

نشان ها

پوستر

نویسندگی

داوری

آموزش

رسانه ها

سینما

تله ویزیون

تیاتر

شناسنا مه

میزبان

Awards

 Poster

writing

 Jury

Teaching

Media

 Cinema

Television

 theatre

About Me

Home